Pokud více doporučitelů doporučí stejného klienta, je rozhodující, koho klient uvede jako doporučitele. Pokud klient neuvede žádného doporučitele, je rozhodující pořadí, kdo dříve klienta doporučil.