Každý klient je při sepsání smlouvy dotázán na jméno toho, kdo mu naši firmu doporučil. Náš spolupracovník vyplní formulář, do kterého uvede, kdo konkrétního klienta doporučil. Tento formulář vždy musí podepsat sám klient.