Pokud doporučíte poradce, který pro nás zprostředkovává smlouvy,  za jednoho poradce máte odměnu

4 500–6 300 Kč. Výše odměny je podle Vašeho kariérního stupně. Pokud doporučíte dalšího doporučitele, máte odměnu ve výši rozdílu mezi Vaším stupněm v kariéře  a stupněm v kariéře  doporučeného doporučitele.