U příležitostné činnosti (což je například i zprostředkovatelská smlouva) do 20 000 Kč příjmů se nemusí platit daň. Také není povinnost mít ŽL  podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP (zákon o dani z příjmu).  Rovněž živnostenský zákon definuje v § 2 živnost jako soustavnou činnost, provozovanou vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud začnete pracovat soustavně a vyděláte si více jak 20 000 Kč, je třeba si živnostenský list a další věci s tím spojené vyřídit.