Změny můžete dělat jakékoliv a kdykoliv. Přidávat, ubírat pojištěné osoby, zvyšovat nebo snižovat pojistné částky, zvyšovat nebo snižovat výši pojistného atd.


Více informací zde