Pokud Vám byly peníze poslány zaměstnavatelem jako mimořádné pojistné (více naše optimalizace mzdy IPFINANCE), můžete si vybrat tyto peníze všechny, snížené o srážkovou daň a administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Příklad: zaměstnavatel Vám posílal měsíčně 2 000 Kč, za rok je to 24 000 Kč. Při výběru je Vám stržena srážková daň (15 %), tj. 3 600 Kč, a dále je Vám stržen administrativní poplatek 100 Kč. Celkově si tedy vyberete 20 4002Kč. Pokud by Vám zaměstnavatel posílal tyto 2 000 Kč do výplaty, po zaplacení sociálního pojištění, zdravotního pojištění a dani z příjmu máte celkem za rok ve výplatě 10 500 Kč.