U každého životního pojištění je možno udělat úpravu. Například vyloučit riziková pojištění (trvalé následky úrazu, denní odškodné, hospitalizace. atd.) a platit méně. Touto úpravou o žádné peníze klient nepřijde. Také je možno snížit výši pravidelného pojistného na minimální částku. Touto úpravou opět klient nepřijde o žádné peníze. Tyto ušetřené peníze je možno použít na pořízení jiného pojištění.