Peníze je možno vybírat kdykoliv, pokud je vytvořena  kapitálová hodnota. Část kapitálu musí zůstat na další fungování pojistné smlouvy. V případě mimořádného pojistného, například od zaměstnavatele, je možno vybírat všechny peníze po měsíci.