Pokud Vám byly poslány peníze zaměstnavatelem jako mimořádné pojistné, můžete si vybrat tyto peníze všechny, snížené o srážkovou daň a administrativní poplatek ve výši 100 Kč. Příklad: zaměstnavatel Vám posílal měsíčně

2 000 Kč, za rok je to  24 000 Kč. Při výběru je Vám stržena srážková daň (15 %), tj. 3 600 Kč, a dále je Vám stržen administrativní poplatek 100 Kč. Celkově si tedy vyberete 20 300 Kč. Pokud by Vám zaměstnavatel posílal tyto 2 000 Kč do výplaty, po zaplacení sociálního pojištění, zdravotního pojištění a dani z příjmu máte celkem za rok ve výplatě 10498 Kč–14 098 Kč, podle výše zdanění.