V současné době slouží naše hotlinka pouze pro naše klienty a je to jeden z důvodů, proč se stát naším klientem. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o služby naší hotlinky ze strany lidí, kteří u naší společnosti nemají uzavřené pojištění, zvažujeme zavést placenou hotlinku. Plánujeme zavést toto placené poradenství formou ročního placeného paušálu – předpokládaná cena bude 600 Kč s DPH. Nebo placení za konkrétní radu jednorázově – předpokládaná cena bude 600 Kč s DPH za hodinu poradenství.