Odpověd na výše uvedenou otázku ovlivňuje celá řada faktorů.


Čím je člověk starší, tím je pro něj z pohledu výnosů výhodnější založit si penzijní připojištění (podmínka výběru je 60 let věk + 5 let spořit). Penzijní připojištění se státním příspěvkem může mít i člověk v důchodovém věku. Vstupní věk nemá vliv na založení. Výběr naspořených peněz, včetně státní podpory s úroky, je možný po dodržení doby spoření min. 5 let a po dosažení věku 60 let.


Pokud si penzijní připojištění založím v 55 letech na 100 Kč měsíčně, dosáhnu výnosu zhruba 17 % p.a.


Pokud si penzijní připojištění založím v 55 letech na 500 Kč měsíčně, dosáhnu výnosu zhruba 11,5 % p.a.


Pokud si budu spořit 100 Kč měsíčně 20 let, dosáhnu výnosu zhruba 5,5 % p.a.


Pokud si budu spořit 500 Kč měsíčně 15 let, dosáhnu výnosu zhruba 5 % p.a.


Pokud si budu spořit 1500 Kč měsíčně 15 let, dosáhnu výnosu zhruba 4,5 % p.a., i když se zohlední snížení daňového základu.


Pokud si budu spořit 500 Kč měsíčně 25 let, dosáhnu výnosu zhruba 3 % p.a.


Pokud mi bude přispívat na penzijní připojištění zaměstnavatel, vyplatí se založit si penzijní připojištění kdykoliv. V případě, že by mi zaměstnavatel přestal přispívat, mohu si platby snížit na 100 Kč měsíčně.