Doporučení služeb společnosti I.P-FINANCE s.r.o.


Naše společnost se rozhodla v roce 2001 přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění. Služby spojené se sepsáním smluv a především s veškerou péčí a servisem nám od začátku do dnešního dne poskytuje pan Karel Krupka. Od roku 2004 v rámci firmy I.P-FINANCE s.r.o., které je vlastníkem.


Vzhledem k tomu, že již z dřívějška máme zkušenosti se službami zástupců konkrétního finančního ústavu, můžeme posoudit velký rozdíl v přístupu. U I.P-FINANCE s.r.o. si především ceníme individuálního přístupu ke každému našemu zaměstnanci tak, aby vybraný produkt co nejlépe vyhovoval jeho potřebám. V případě zájmu jsou zaměstnanci navštíveni doma a je jim poskytnuto poradenství v rámci všech finančních produktů. Proto celá řada našich zaměstnanců využila a využívá dalších služeb společnosti I.P-FINANCE s.r.o.. Veškeré administrativní záležitosti jsou bezproblémů řešeny s kompetentními zaměstnanci, což společnosti šetří čas.


Po šesti letech služeb pro naši společnost Viamont DSP a.s., můžeme konstatovat, že oproti jiným I.P-FINANCE s.r.o.  sleduje zájem náš jako společnosti a především našich zaměstnanců, což byl hlavní smysl, proč jsme si vybrali nezávislé a komplexní služby pana Karla Krupky a později jeho společnosti I.P-FINANCE s.r.o..


My i naši zaměstnanci jsme byli příjemně překvapeni komplexním přístupem.
Doporučujeme využít služeb I.P-FINANCE s.r.o..V Ústí nad Labem dne 29.1.2007