Bonus 10 % z ceny rizik. Tento bonus je připisován k Vaší pojistné smlouvě, pokud v pětiletých cyklech nečerpáte pojistnou událost.