Bonus 5 % za věrnost. Připisován za období prvních patnácti let od počátku pojistné smlouvy, u které byla sjednána doba trvání minimálně dvacet let.